ask (m.) I

Espersen

⟦1⟧Ask (m.)

altid med A-lyd, ligesom {-alm-}, {-asp-}

Ask, Æsk; Isl. askr, m.; Nsk. Ask, f. (n. St. m.); Sv. ask, f.; Tsk. Esche, f. Hankjønnet i Bornholmsken, hvor ellers alle Træers Navne, med Undtagelse af dette og pil, ere Hunkjønsord, turde maaskee i dette Tilfælde hidrøre fra den store Betydning, som dette for Nordboen hellige Træ har havt, hvoraf Sagnet lader den første Mand skabes og hvis Navn tillige blev hans.

Teinnæs

I ask (m.)

[as:k]fl. -a

ask, æsk.