forskrækkjelier (adj.)

Espersen

Forskräjkkjelier (adj.)

[s. forfära.]

Lærernes Ordbog

Forrskræjkkeli (adv.)

særdeles; ‹våra kantøfler é så forrskræjkkeli goa i år›.