forsyn (n.)

Espersen

Fórsyn (n.)

Benævnelse paa en Mand, som er Værge for Myndlinge (Gudh.): ‹sei mei, Jören, hväm e ditt forsyn?› ‹ad varra ujnne forsyn›, at være under Værge.