fortrojlla (v.)

Espersen

Fortrojlla (v. tr.)

ar-ada-ad

fortrylle, forhexe, forgjøre: ‹däjn gamla kjälijngen hadde fortrojllad ’ijn›; ‹ded e rent fortrojllad›, det er reent forhexet (om Noget, som er vanskeligt, ei vil lade sig udføre o. s. v.); Nsk. Sv. trolla; Isl. (og Nsk.), Dal. trylla. Jfr. trojlla.