ask (m.) II

Espersen

⟦2⟧Ask (m.)

Æske, men ei i den almindelige Betydning deraf; nogle Steder nemlig (f. E. Gudh.) bruges ‹ask› om en, hvad enten stor eller liden, rund eller aflangrund Æske, navnlig af Træspaaner; derimod äskja, f. om en lille fiirkantet Æske eller Kasse af tynde Brætter; andre Steder (Vestl.) bruges ‹ask› kun om en stor Æske af ovennævnte el. lign. Art; ‹äskja› om en tilsvarende liden; Sv. ask, m. Æske i Almindelighed (Angel Ask; Isl. askr, d. s.; Dal. ästja); Sk., Vestg. äska, äscha, en liden, Østg. äske derimod en stor Æske; Nsk. Ask, m. nogle St. = Øskja, en Æske i Almh.; a. St. Ask, en rund, Øskje, en mere langagtig; a. St. Ask, snart en stor Æske til forskjelligt Brug, snart et lidet Trækar til Smør og Ost, eller et Trækar til at opsætte Melk i (Tsk. Asch, Milchasch m. l. Bet.); N. S. Ascher (Dithmarsk), Ask (Lübeck), Æsk (Bremen), en let Æske af Træ; Nørrej. (Vends.) Ask, kun om en lille fiirkantet Æske med et Laag til at skyde.

Teinnæs

II ask (m.)

[as:k]fl. -a

æske, når den er rund eller eliptisk, navnlig af træspåner; sâla-ask, smorr-ask, hatta-ask.