foska (v.)

Espersen

Fōska (v. tr.)

ar-ada-ad

forske (Gudh.); deraf fōskara, m. Forsker; paa samme Maade benævnes ogsaa en Fusker, Kludrer, af v. fōska, fuske, hvilket imidlertid dog ei bruges. Gudh.