fâua (v.) III

Espersen

Foua (v. intr.)

ar-ada-ad

tage af, formindskes, give efter; om Regn og Smerter: ‹bara de’ reined (däjn pinan) vijlle foua lid!› Maaskee besl. med v. foia, føie (ligesom ‹forflouijn› med floia, ‹noue› med noie 1).