frâza (v.)

Espersen

Frâsa (v. intr.)

ar-ada-ad

fraadse. Deraf [Frasurijn, s. s.]