fryna (v.)

Espersen

Fryna (v. intr.)

er-de-t

rynke Næsen eller Munden: ‹hajn bådde kågar å fryner›; ‹fryna me näsan›; Sk. fryna, d. s.; ogsaa Smål. («fryna på näsan, fryna illa»); jfr. Engl. to frown, skyde Rynker i Panden, see suurt ud; Vestg. fruntenn, rynket.