fråkujnnelier, fårkujnnelier, forkujnnelier (adj.)

Espersen

Fråkujnelit (adv.)

[s. Fråkujnelier.]

Fråkujnelier, fårkujnelier, forkujnelier (adj.)

i-it

Fråkujnelier (Gudh.; ogsaa hos Skg.), fårkujnelier og forkujnelier (Sydl., Vestl.; især sidste F. nu almind. paa Vestl.), eenfoldig, taabelig, som bærer sig bagvendt ad med, hvad han har at bestille; deraf fråkujnelit, forkujnelit, adv., bagvendt, taabeligt. Ved Indskydelse af et r i Udtalen er Forstavelsen efterhaanden bleven reent forvendt; thi Ordet hører til samme Slægt som Isl. fákunnandi, fákunnugr; Nsk. og Sv. fåkunnig; Dsk. (foræld.) og Sønderj. faakyndig, hvilke have samme el. lignende Bemærkelser. En analog Forvendelse af Forstavelsen haves i Dsk. forfængelig; Nordsj. forfængt (Junge p. 378) — Sv. fåfänglig, fåfäng, fåfängt; Nsk. faafengjele, faafengt.

Fårkujnelier (adj.)

[s. fråkujnelier.]